Ponuka pre školy

SmartBooks prinášajú do vzdelávania zásadné inovácie. Vďaka nim si môžete ako škola zvýšiť svoj kredit, spokojnosť učiteľov, rodičov i žiakov.

Čo škola získa?

  1. Koniec preťažovaniu. Výrazne odbremeníme vašich učiteľov, rodičov a žiakov. 
  2. Výrazné zlepšenie vedomostí a prospechu žiakov.
  3. Koniec sporov s rodičmi. Pre rodičov i pre vás získate jasné prehľady o skutočných vedomostiach i práci žiaka. 
  4. Nárast prestíže. Vďaka spokojným rodičom a žiakom bude rásť dobré meno vašej školy.

Cenník pre školy

Ako pomoc v čase karantény ponúkame SmartBooks školám na prvé 3 mesiace zdarma.
Po škončení karantény resp. od 1.9.2020 je možnosť na výber z 3 typov školských licencií:

  • ŠKOLA ŠTANDARD
  • ŠKOLA PRÉMIUM
  • ŠKOLA KOMPLET

Licencia ŠKOLA ŠTANDARD

Cena licencie ŠKOLA ŠTANDARD je iba 0,10 € na žiaka za mesiac. Napr. Pre školu o veľkosti 100 žiakov je cena 10 € mesačne za školu.
Čo obsahuje licencia ŠKOLA ŠTANDARD?
Riaditeľ:
- prehľad zadaných domácich úloh, testov, detaily práce učiteľa i žiaka, Sieň slávy
Učiteľ:
- menu učiteľa: zadávanie domácich úloh, testov, zasielanie pokynov, generovanie pracovných listov do PDF
- menu rozvrh: využívanie modul individuálneho učenia (učenie cez rozvrh), používanie Poznámok do zošita, Sieň slávy
Žiak:
- menu žiaka: vypracovávanie domácich úloh, testov, Sieň slávy
- menu rozvrh: prezeranie a tlačenie Poznámok do zošita
Školenia pre učiteľov:
- 6 hodinové školenie učiteľského zboru stojí 100 €

Licencia ŠKOLA PRÉMIUM 

Cena licencie je 1 € / žiaka / mesiac
Navyše oproti licencii ŠKOLA ŠTANDARD obsahuje:
Riaditeľ: ŠTANDARD + mesačné štatistiky emailom 
Učiteľ: ŠTANDARD + galéria obrázkov (vstup do našej databázy 15 000 obrázkov)
Žiak: ŠTANDARD + SmartAsisstant+SmartGuard
Školenia pre učiteľov: úvodné 6 hodinové školenie je zahrnuté v cene

Licencia ŠKOLA KOMPLET

Cena licencie je 5 € / žiaka / mesiac
Navyše oproti ŠKOLA PRÉMIUM obsahuje:
Riaditeľ: PRÉMIUM + osobné aktívne poradenstvo
Učiteľ: PRÉMIUM
Žiak: PRÉMIUM + modul individuálneho učenia sa (učí sa cez rozvrh podľa svojho výberu)
Školenia pre učiteľov: úvodné a aktualizačné školania učiteľov sú zahrnuté v cene

Príručky

Príručka pre učiteľa (ver. č. 5 - 25.8.2020, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)
Príručka pre administrátora (ver. č. 4 - 17.12.2019, otvorí sa ako PDF na druhej záložke)

MOBILNÁ APLIKÁCIA - pre učiteľov

  • možnosť zadávania a kontroly domácich úloh alebo testov

 stiahnuť mobilnú app SmartBooks