Pre rodičov

Deti sú to najcennejšie, čo máme.

Rozvoj a vzdelanie detí majú pre rodičov nevyčísliteľnú hodnotu. Kvalita vzdelania úzko súvisí s kvalitou učiteľov a je na rôznych školách veľmi rozdielna. Dôvodom je podfinancované školstvo a takmer nulový záujem o učiteľské povolanie. Väčšinou je potrebné doučovanie.

Otestujte svoje dieťa

Ako zistíte, či vaše dieťa vie skutočne logicky premýšľať, či má vytvorené abstraktné myslenie a predstavivosť? Zadajte mu túto jednoduchú logickú úlohu určenú pre 5. ročník, ktorá je zameraná na logické myslenie a predstavivosť:

Vo vreci je 20 červených, 20 zelených a 20 modrých guľôčok. Do vreca nevidíme. Koľko najmenej guľočok musím vybrať, aby som mal istotu, že vyberiem aspoň 3 guľôčky rovnakej farby?

Riešenie: Musím ich vybrať aspoň 7, lebo ak by som vybral 6 mohli by to byť 2 červené, 2 zelené a 2 modré. Ak vyberiem 7, nutne budú aspoň z jednej farby minimálne 3.

SmartBooks

SmartBooks je prvý nástroj, ktorý simuluje prácu učiteľa pri doučovaní, pričom obsahuje všetky predmety základnej školy vo všetkých ročníkoch. Základom je inteligentný systém, ktorý presne pozná žiaka (každý má vlastné konto) a individuálne tak riadi jeho učenie sa. Základom sú náučné slovné úlohy, ktoré ako jediné rozvíjajú predstavivosť, abstraktné a logické myslenie.

SmartGuard

SmartGuard je výchovná pomôcka, ktorá zabezpečí rovnováhu práce a zábavy pre vaše dieťa. Základom je táto rovnica

Čas učenia sa + Čas pomoci rodičom = Čas hrania sa v PC

Viac informácií nájdete tu: SmartGuard 

Mobilná aplikácia pre rodičov (Android)

Slúži na prezeranie výsledkov učenia sa dieťaťa. 

Stiahnutie mobilnej rodičovskej Aplikácie:

 stiahnuť SmartBooks pre rodiča  
(prihláste sa ako rodič)