Ponuka pre školy

SmartBooks prinášajú do vzdelávania zásadné inovácie. Vďaka nim si môžete ako škola zvýšiť svoj kredit, spokojnosť učiteľov, rodičov i žiakov.

Čo škola získa?

  1. Koniec preťažovaniu. Výrazne odbremeníme vašich učiteľov, rodičov a žiakov. 
  2. Výrazné zlepšenie vedomostí a prospechu žiakov.
  3. Koniec sporov s rodičmi. Pre rodičov i pre vás získate presné prehľady o skutočných vedomostiach i práci žiaka. 
  4. Nárast prestíže. Vďaka spokojným rodičom a žiakom bude rásť dobré meno vašej školy.
Príručka pre učiteľa (ver. č. 4 - 17.12.2019)
Príručka pre administrátora (ver. č. 4 - 17.12.2019)

MOBILNÁ APLIKÁCIA - pre učiteľov

  • možnosť zadávania a kontroly domácich úloh alebo testov

 stiahnuť mobilnú app SmartBooks