Čo je to SmartBooks?

Načo, prečo a aký význam má SmartBooks?

Všetko na jednom mieste + bez potreby učenia sa s rodičom

Predstavte si, že máte doma vášho vlastného súkromného učiteľa, ktorý si všetko o vedomostiach žiaka pamätá a vie vysvetliť a vyskúšať všetky školské predmety. SmartBooks dokáže dieťa vyskúšať a zistiť, čo nevie. Pri každom zistenom nedostatku mu vie vysvetliť čo nevedelo, ukázať mu správny postup a správne výsledky. Následne overí, či to dieťa pochopilo a či si vedomosti zapamätalo. O naučených vedomostiach i miere snaženia vytvorí jasný prehľad, ktorý ocenia rodičia, učitelia i žiaci. Je to skutočný domáci učiteľ. Presne vie, aké hlboké vedomosti má dieťa z každej jednej témy. Nestane sa to, že by z niečoho malo medzery, ktoré mu neskôr spôsobia zlyhávanie pri nadväzujúcich témach. Výrazne sa zlepšia vedomosti i známky vášho dieťaťa, vám i učiteľom ušetrí množstvo času a energie. To je význam SmartBooks.

Aké sú výsledky žiakov?

  1. Výrazne sa im zlepšia známky.
  2. Monitory bežne napíšu na 95-100%.
  3. Na prijímacích skúškach sú z daného predmetu na prvých miestach.

Pritom sa učili menej ako ich spolužiaci.

Ako SmartBooks funguje?

  • Anglický jazyk - nacvičí s ním preklad, písanie, čítanie i počúvanie všetkých slovíčok, ktoré dieťa potrebuje vedieť. Audionahrávky nahovoril rodený angličan.
  • Slovenský jazyk - Nadiktuje mu diktát, opraví a ukáže mu chyby. Vety, v ktorých dieťa urobilo chybu, mu opätovne nadiktuje, aby preveril, či ich už vie správne písať. Audionahrávky nahovorila učiteľka slovenského jazyka.
  • Matematika - Zadá mu príklad z témy, ktorú sa učí v škole. Ak ho nebude vedieť vypočítať, ukáže mu postup. SmartBooks si zapamätá, že tento príklad nevedelo a neskôr preverí, či sa ho naučilo počítať. Ak bude mať dieťa ďalšie problémy s príkladom, zahrnie tento príklad do opakovania problémových úloh ideálneho pred polročnou písomkou.
  • A desiatky ďalších spôsobov využitia...

Aké moduly obsahuje?

Moduly pre žiaka:
1
doučovanie - vyskúša, doučí a opäť preverí
2
testovanie - s odpoveďou i vysvetlením
3
poznámky do zošita - stručná teória
4
rýchly dril - nahovorené slovíčka Aj, Nj, vzorce
5
diktáty - nahovorené, s vyhodnotením
6
slepé mapy a mapky
7
latinské názvy a značky chemických prvkov
8
SmartAsistent - vlastné balíčky vedomostí

Moduly pre rodiča:
1
prehľad učenia - ako je pripravený do školy
2
prehľad vedomostí - čo vie a čo nie
3
SmartGuard - koľko sa učí, toľko sa hrá

Moduly pre učiteľa:
1
automatizované DÚ - NOVINKA učenie
2
testy s automatickým vyhodnotením
3
materiály pre interaktívne tabule
(úlohy s riešením, poznámky a obrázky)
Čo nové prináša?
kompletné učivo 1. - 9. r. ZŠ
Aj, Nj, Sj, M, F, I, Ch, B, D, G, Ev, P, V...
prehľad o slabých miestach
cielený na problémy žiaka - inteligencia
kontrola žiaka - čo, kedy, ako dlho sa učil
individuálny - každý má svoje konto
rýchlejšie učenie - testovací efekt
zlepšenie pamäte - krivky zabúdania
lepšie pochopenie - pamäťové mapy
nekonečne veľa generovaných testov

Ako najlepšie využiť SmartBooks?

Najsilnejšou stránkou SmartBooks je schopnosť samostatne sa venovať žiakovi a učiť ho. Najviac času na to je počas domácich úloh. Efektivita učenia sa prejavuje v rýchlosti ako sa žiak naučí. Príprava na druhý deň trvá iba 20 - 40 minút.

Čo je to SmartBooks?

SmartBooks je komplexný inteligentný vzdelávací systém. Je to jedinečný nástroj na učenie sa - inteligentný domáci učiteľ, ktorý je dostupný všade, kde je internet. Pritom sa používa jednoducho a intuitívne. Žiak sa môže učiť individuálne "bez účasti školy" alebo mu môže učiteľ zadávať konkrétne témy a sledovať jeho pokrok.