Čo je nové a čo pripravujeme?

Novinky

19.11.2018 Rozšírenie možností zadávania testov a domácich úloh. (ver. 6.0.93)

Pri zadávaní testu a domácej úlohy je môžné ľubovoľne si vyberať z úloh v téme. Výber môže byť i náhodný. Pri tlačenej PDF forme sa vygeneruje aj PDF pre kľúč odpovedí k danému testu.
Opravené chybičky - tmavé pozadie vo vysvetleniach, ikonka kúzelníka, odčítanie záporného čísla predtým vypočítaného.

1.10.2018 SmartAssistant

Narazili ste na potulkách internetom na neznáme slovíčko alebo vedomosť, ktorú si chcete zapamätať?
Označíte si ho a stlačíte Ctrl C a potom Ctrl medzerník. Otvorí sa Vám SmartAssistant, ktorým ho jednoducho vložíte do svojho vlastného balíčka na učenie sa. Využiť ho môžete na hocijaké vedomosti. Dali sa vám v škole naučiť niečo, čo nemáme v SmartBooks? Cez asistenta si to jednoducho pridáte do učenia.

1.7.2018 Nová verzia učenia sa slovíčok

K dispozícií je viac ako 10.000 nahovorených slovíčok angličanom, angličankou a američankou.

26.4.2018 Finálna verzia učiteľskej mobilnej aplikácie

Učiteľ môže kontrolovať vypracovanie úloh a celkový prehľad učenia.

1.9.2017 Prvá verzia učiteľskej mobilnej aplikácie

Učiteľ môže kontrolovať vypracovanie úloh a celkový prehľad učenia.

1.5.2017 SmartSchool - Testy

Učiteľ môže zadať deťom test, ktorý si deti vypracujú v počítačoch na vyučovaní. Testy sú automaticky vyhodnotené, čo ušetrí učiteľovi veľa času.

1.4.2017 SmartSchool - Pracovné listy

Učiteľ si vyberie z úloh tie, ktoré chce umiestniť do pracovného listu a jedným kliknutím si ich vytlačí potrebný počet.

15.3.2017 Prvouka pre 1. ročník

Prepracovali sme prvouku pre žiakov prvého ročníka, aby bola hravá, pestrá, zaujímavá a poučná. Rovnako ako ostatné predmety v prvom ročníku je aj prvouka kompletne nahovorená. Vyskúšajte.

15.2.2017 Diktáty pre ročníky 5.-9. ZŠ

Klasický diktát diktovaný rodičom nemá príliš veľký účinok. Dieťa vidí aké chyby spravilo ale nezapamätá si ich. Vďaka SB si ich musí i zapamätať.

15.1.2017 Diktáty pre ročníky 1.-4. ZŠ

Vytvorili sme diktáty s automatizovaným vyhodnotením a nahovorené učiteľkou prvého stupňa v rovnakej forme ako sú diktované a opravované v školách.

1.1.2017 Rodičovská verzia SmartBooks pre Android 

Prehľad o snažení a výsledkoch vášho dieťaťa máte k dispozícií priamo v mobile. Stiahnite si aplikáciu a prihláste sa pod vašim rodičovským kontom.

29.11.2016 SB Prvouka 2. ročník. 

K 16 predmetom sme pridali SB Prvouka 2. ročník.

15.11.2016 SmartGuard

Modul zabezpečuje, aby sa deti hrali a využívali internet len tak dlho, ako dlho sa učili. Voľné minúty im môžete pridať za zásluhy a pomoc v domácnosti. Na takéto riešenie sme všetci dlho čakali. Pre rodičov pripravujeme i ovládanie z mobilu.

01.11.2016 Nové predmety 

K spracovaným 13 predmetom sme pridali SB Prírodoveda (3.r., 4.r.) a Vlastiveda (3.r., 4.r.).

15.10.2016 SmartSchool pre základné školy

Pre základné školy sme vytvorili riešenie na automatizované domáce úlohy a interaktívne tabule. Využitie na školách je zdarma.

Automatizované domáce úlohy

Učiteľ zaklikne danú tému na domácu úlohu a následne si už len skontroluje kto ju ako splnil a aké problémy téma žiakom robila. Učiteľ ušetrí veľa času tým, že nemusí kontrolovať domácu úlohu každému žiakovi, stačí mu jediný pohľad na prehľad snaženia sa žiakov. Má pritom istotu, že deti sa nie len otestovali ale sa i naučili danú tému.

Interaktívne tabule

SmartBooks je možné využívať na oživenie vyučovacej hodiny. Je vynikajúcou pomôckou pri suplovaní ale i ako spestrenie vyučovania, lebo okrem vedomostných úloh zobrazuje i postupy, ktoré suplujúcemu učiteľovi pomôžu pri vyučovaní.

1.10.2016 Poznámky do zošita

Aby sa žiaci nemuseli učiť svoj prejav pred tabuľou z knihy, ktorá obsahuje veľa balastu, vytiahli sme pre nich podstatné učivo. 


Čo pripravujeme?

V najbližších mesiacoch spustíme:

Nové predmety

K spracovaným 16 predmetom pripravujeme i náboženstvo.

Stredoškolské učivo

Intenzívne pracujeme na spracovaní kompletného stredoškolského učiva. Hľadáme nových stredoškolských profesorov, ktorí by doplnili náš tím.

SmartBooks verzia pre špeciálne základné školy

Záujem o inteligentný učebný systém zo strany rodičov detí umiestnených v špeciálnych školách, ako i škôl samotných, nás podnietil pripraviť verziu zameranú na ich potreby.